Suomalaista metsänhoito-oppia Kanadaan

Anne Kokkonen
Kanadalainen metsä- ja bioenergia-asiantuntija Jamie Stephen vieraili helmikuun puolivälissä Joensuussa kuvaamassa materiaalia Youtube-videosarjaan, joka esittelee kestävän biotalouden eri muotoja Euroopassa. Joensuussa keskusteltiin kestävästä metsätaloudesta ja tutustuttiin erityisesti alueen kaukolämpöjärjestelmään.

Videosarjaa kuvattiin Joensuun lisäksi Ruotsissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Joensuu valikoitui kuvauskohteeksi useasta syystä.

– Tiesin, että Joensuu on Euroopan metsäpääkaupunki ja yksi maailman johtavista kaupungeista kestävässä metsätaloudessa sekä puupohjaisten materiaalien hyödyntämisessä. Lisäksi täällä on laaja ja toimiva kaukolämpöjärjestelmä ja siihen liittyvää osaamista, joka voi siivittää muitakin onnistumaan, Stephen kuvailee.

Stephen on työskennellyt bioenergian ja metsäalan parissa yli 20 vuotta, ja toiminut suomalaisten energiaratkaisujen sanansaattajana kotimaassaan.

Stephenin mukaan Kanadassa usein ajatellaan, että lämpöä voi tuottaa joko sähköllä tai maakaasulla. Joensuussa kuvatun videon tarkoituksena on kertoa, että myös bioenergiaan perustuvat lämmitysratkaisut voivat todistetusti toimia Kanadan kaltaisissa olosuhteissa.

Stephen kertoo huomanneensa, että Suomessa monilla perheillä on omaa metsää, jonka hoitamiseen on pitkät perinteet. Maahan ja metsään on sukupolvet ylittävä suhde, vaikka asuttaisiin kaupungissa.

– Kanada puolestaan on todella kaupungistunut maa, jonka kansalaisista suurin osa elää hyvin urbaania elämää. Vaikka Kanadan metsäpinta-ala on jättimäinen, yksittäisten ihmisten voi olla vaikeaa muodostaa suhdetta metsään, Stephen toteaa.

Kanadassa ei tehdä juurikaan harvennushakkuita, mutta se voisi olla yksi keino esimerkiksi metsäpaloriskin pienentämiseen. Metsiä harventamalla olisi kuitenkin mahdollista vähentää huomattavasti esimerkiksi metsäpaloriskiä.

– Suomessa on bioenergian myötä onnistuttu luomaan harvennuksista saatavalle puuainekselle kannattavat markkinat. Tämän myötä metsät säilyvät tuoreena, eivätkä tuhoudu niin helposti palojen seurauksena. Kanadassa tällaista aktiivista metsienhoidon mallia ei ole.

Kanadalaiselle ei Stephenin mukaan kannata myydä yksittäistä tuotetta vaan kokonaisratkaisua. Verkostot, aktiivinen metsänhoito ja teknologiat ovat vahvuuksia, joista kannattaa kertoa kokonaisuutena, Stephen toteaa.


Lue koko juttu: Suomalaista metsäoppia Kanadaan | Joensuun Uutiset


Innokaupunki Joensuun kehittämisen kärjet.