Vasa: Stig för verkningsfullhet ger en helhetsbild av arbetet inom innovationsekosystemet