Seinäjoki

Utvecklingsspetsar i innostad Seinäjoki är hållbar förnyelse av livsmedelsekosystemet och smart förnybar industri.

Regionala styrkor är bland annat en stark företagartradition, mångsektoriell högskoleverksamhet med ett omfattande nätverk och tät samverkan. Stora internationella livsmedelsföretag som finns i området har en central roll i förnyandet av affärsverksamhetsekosystemet och skapandet av en startupkultur. Målet är att förnya områdets livsmedelsekosystem på ett hållbart sätt till internationell nivå.

Automation och digitalisering inom den tillverkande industrin stärks och verksamhetsförutsättningarna utvecklas, såsom hållbara logistiska lösningar och internationell affärsverksamhet.


Ekosystemavtal | Seinäjoki (på finska)

Seinäjokis ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:

Livskraftsdirektör Erkki Välimäki, erkki.valimaki@seinajoki.fi, puh. 040 774 8331
Kontaktperson för koordinationsprojekt: Hannemari Niemi, hannemari.niemi(at)intoseinajoki.fi, puh. 040 145