Lahtis

Utvecklingsspetsar för innostad Lahti är klimatneutral cirkulär ekonomi i städer och internationell idrottsaffärsverksamhet.

Utvecklingscentret och innovationsekosystemet för klimatneutralt byggande förenar städer, högskolor och forskningsinrättningar (bl.a. LUT-universitetet, LAB-yrkeshögskolan, Helsingfors universitet, VTT) samt byggnadsindustrins företag.

Lahtis materialcirkulationscenter betjänar innovationsverksamhet och internationell affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi i industriell skala.

SportsBusinessHub Finland förenar idrottsaffärsverksamhetskompetens, innovationer samt hållbara idrottsevenemang. Att utveckla den internationella idrottsaffärsverksamheten stärker exporten och Finlands ställning som en betydande forsknings- och testplattform inom åretruntidrott.

Spetsbranscherna som utvecklas främjar Lahtis stads strategi som modig miljöstad 2030 och den regionala konkurrenskraftstrategin, där stadsregionens spetsar är cirkulär ekonomi, design och idrott och upplevelser. Därtill stärker valen områdets högskolors strategier och utbildningens och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens tyngdpunkter.

Lahtis ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:

Utvecklingschef Henna Eskonsipo-Bradshaw, henna.eskonsipo-bradshaw@lahti.fi, puh. 044 482 0838