Karleby

Utvecklingsspetsar för innostad Karleby är batterikemi och cirkulär ekonomi och smarta industriella lösningar.

Ekosystemet inom batterikemi är en internationellt identifierad och fast del av det europeiska ekosystemet och man vill öka kunnandet inom branschen ytterligare. Inom tyngdpunktsområdena vill man främja tillgången på kompetent arbetskraft, stöda industrins tillväxt och främja ny affärsverksamhet och industrins export.


Inom cirkulär ekonomi är det viktigt att identifiera potentialen för utnyttjande och affärsverksamhet vad gäller kritiska sidoflöden. Kokkola Industrial Park är föregångare för konceptet industriell cirkulär ekonomi och det här ekosystemet stärks av samverkan mellan områdets högskolor och näringsliv.

Karlebys ekosystemavtal (på finska tem.fi)

Kontaktuppgifter:
Utvecklingsdirektör Jonne Sandberg, jonne.sandberg@kokkola.fi, 044 780 9093