GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton