Den snabba förändringen av verksamhetsmiljöerna syns också i FUI-behoven

02.11.2022 • Ekosystemarbete
Vaasan kaupunkinjohtaja Tomas Häyrä

Tomas Häyry, vasas stadsdirektör och vice ordförande i styrgruppen för det nationella Innostäder-nätverket är glad över att aktörer från olika städer för första gången har gått samman som ett nätverk av Innokaupunkit. Han bedömer att Vasa kommer att kunna utvecklas i enlighet med målen i avtalet tack vare ekosystemavtalets långsiktiga karaktär.

Häyry hoppas att fortsättningen på ekosystemavtal blir tydlig.

– Det första spännande skedet är det kommande riksdagsvalet och den nya regeringen. Huruvida den nya regeringen kommer att förbinda sig till ett så långt avtal, finns ingen säkerhet. Viktigast är att det sjuåriga avtalet bör vara föremål för mellanutvärderingar och man måste ändra målsättningen vid behov, eftersom verksamhetsområden förändras väldigt snabbt, betonar Häyry.

Den andra utlysningen av ERUF-projektansökan för Vasa ekosystemavtal pågår till kl. 19.10.

Läs hela artikeln på VASEKs hemsida.