Porin kärkialoja ovat teknologiametallit ja kiertotalous sekä automaatio ja robotiikka

31.07.2023 • Ekosysteemityö
Business Pori -logokuva
Innokaupungit vierailivat 28. kesäkuuta Porissa, joka on perustettu vuonna 1558 ja siten yksi Suomen vanhimmista kaupungeista.

Pori on teollinen kaupunki, joka vie maailmalle mm. Cleantech-alan tuotteita. Elinkeinoelämän kasvupotentiaali löytyy seuraavilta aloilla: automaatio ja robotiikka, kierrätystalous, teknologiametallit ja merilogistiikka.

Vihreän siirtymän miljardi-investoinnit suuntautuvat merialueen tuulivoimaan, aurinkoenergiaan, kierrätystalouteen ja vety- ja akkuteknologiaan.

Innokaupunki-toiminnassa Pori on sitoutunut edistämään erityisesti teknologiametallien ja kiertotalouden sekä automaation ja robotiikan kärkialojaan. Porin yliopistokeskus, SAMK ja Prizztech Oy edistävät tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa yhteistyössä kaupungin ja yritysten kanssa.

Teknologiametallien ja kiertotalouden alalla tavoitteina on lisätä alan osaamista, rakentaa kansainvälisesti kiinnostava toimintaympäristö ja tuoda start up -toiminta osaksi ekosysteemiä. Yliopistokeskuksen koulutustarjontaa halutaan tehdä tutummaksi yrityksissä ja taata osaavaa työvoimaa teollisuusklusterin palvelukseen.

Satakunnassa on yli 100 robotiikka-, tekoäly ja automaatioalan yritystä. Veturiyrityksenä on Cimcorp. Automaatio ja robotiikan alan toimintaa viedään eteenpäin useilla hankkeilla, kuten edistämällä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa pk-yrityksissä.

Porin Innokaupunki-hankkeet käynnistyvät

Kehittämishankkeiden rahoitushaku oli syyskuussa 2022. Haussa korostettiin TKI-toiminnan lisäämistä metallurgiassa, teollisuuden rakennemuutoksen kiihdyttämistä investointien avulla ja digitaalisten testialustojen ja kokeiluympäristöjen kehittämistä. Rahoituspäätöksen saaneet hankkeet ovat aloittamassa toimintansa.

  • Sulan metallin analysointimenetelmillä kansainväliseksi tiennäyttäjäksi (SUMEA), Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
  • Ikääntymisestä innovaatioiksi – IKI, (digitalisaatio) Samk, Diak, Tampereen korkeakoulusäätiö
  • KARHU: Kiertotalouden arvonmuodostus ja huomisen osaamiset Satakunnan teknologiametalliklusterissa, Tampereen korkeakoulusäätiö sr
  • ReBoot Satakunta, (digitalisaatio) Prizztech Oy
  • Kasvun ekosysteemi – Teknologiametallit, energia ja kiertotalous, Prizztech Oy

Yhteensä 1,5 milj. euroa.

Lue koko esitys 28.6. Porin ekosysteemisopimuksen mukaisista kehittämisen kärjistä. (pdf, Rakennerahastot.fi)

Innokaupunki Porin kehittämisen kärjet.