Pori rakentaa merituulivoiman ympärille kansainvälisen osaamis- ja operointikeskittymän

Kuva Porin satama-alueesta
Pori rakentaa merituulivoimasta itselleen kilpailuvalttia.

Osaamiskeskittymä sijoittuu Mäntyluodossa olevalle 50 hehtaarin alueelle. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle kaavaillaan merituulivoimaloiden esiasennuspalveluita, kokoonpanoa sekä varastointia.

Hanke heijastaa Porin kaupungin erityisasiantuntija Teemu Heino mukaan Porin vankkaa sitoutumista kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja edistää samalla Suomen tavoitetta luoda kilpailuetua vihreän siirtymän alalla, sanoo

– Pori rakentaa vahvaa kansainvälistä kilpailuvalttia merituulivoiman alalla yhdessä alan johtavien yritysten kanssa. Tämä aloite ei ainoastaan edistä Porin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen tavoitteita, vaan myös linjautuu erinomaisesti uuden hallitusohjelman visioon.

Heinon mukaan Pori on erityisen hyvin valmistautunut energiamurrokseen ja sijaitsee otollisella alueella. Osaamiskeskittymän luominen merituulivoiman ympärille vahvistaa kaupungin asemaa puhtaiden energiamuotojen edelläkävijänä.

Osaamiskeskittymä tavoittelee merkittävää osuutta Pohjanlahden merituulivoimapuistojen rakentamiseen ja operointiin liittyvistä investoinneista. Elinkeinoelämän keskusliiton listauksen mukaan yksin Suomeen suunniteltujen merituulivoimainvestointien kokonaisarvo on jo yli 42 miljardia euroa. Osaamiskeskittymän on tarkoitus palvella alueen tuulivoimahankkeita sekä Suomen että Ruotsin puolella.

Kaupungin omistama Suisto Kiinteistöt on palkannut hanketta edistämään porilaislähtöisen konesaliyhtiö Ficolon maailmalle vieneen ja omistuksensa viime vuonna myyneen Seppo Ihalaisen.

”Vihreän siirtymän hankkeissa on samoja lainalaisuuksia kuin digitaalisen infran kehittämisessä. Osaaminen ratkaisee, on rakennettava riittävän vahvoja ekosysteemejä. Tuulivoimaosaaminen ja sataman kehittäminen antavat hyvät edellytykset myös esimerkiksi aurinkovoimaan ja vihreän vedyn tuotantoon liittyville teollisille investoinneille”, Seppo Ihalainen sanoo.

Lue lisää aiheesta: Pori rakentaa merituulivoimasta kilpailuvalttia – Porin kaupunki

Satakunnan Kansan uutinen: Pori tähtää merituulivoiman edelläkävijäksi – tämä Mäntyluotoon suunnitellusta keskuksesta tiedetään nyt – Satakunta – Satakunnan Kansa


Innokaupunki Porin kehittämisen kärjet.