Pk-seudun teemat ja hankkeet (HEVi)

HEVinnovations taustakuva - kaupunkisilhuetti

HEVi-ohjelman (Helsinki, Espoo, Vantaa) hankkeilla tuetaan yritysten tuotekehitystyötä ja kasvua tukevia osaamiskeskittymiä, yrityspalveluita sekä kehitys- ja kokeiluympäristöjä. Hankkeet tuovat alan toimijoita yhteen, tukevat vertaisoppimista sekä resurssien jakamista. Yhteistyön yhtenä tuloksena yrityksille syntyy tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista tukevia palvelupolkuja.

Tervetuloa kuulemaan 7.2. HEVin ajankohtaisia kuulumisia ja tutustumaan HEVin kehittävän arvioinnin työhön.
HEVin aamupäivä 7.2. -Innokaupungit pääkaupunkiseudulla – Innokaupungit

HEVin teemat ja hankkeet:

Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut

Innovatiivisia ratkaisuja kompleksiseen kaupunkiympäristöön, kuten päästövähennyksiä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Teemassa halutaan lisätä asukkaiden osallisuutta kehitystoiminnassa sekä tuoda kaupunkikehityksen haasteita lähemmäs yritysten ja TKI-toimijoiden työtä. Kaupunkien yhteistyö lisää ratkaisujen vaikuttavuutta.

Teeman hankkeet


Food waste ecosystem – ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen

Food Systemicity -ohjelma


Pääkaupunkiseudun haastemoottori, (kaupunkien kehityshaasteet)


• Kestävän tulevaisuuden kaupunginosat (Espoo-pilotti)


Avoimen innovaation edistäminen rakennetussa ympäristössä -innovaatioista käytäntöön (startup-, kasvu- ja pk-yritykset)


• Energiapalvelumalli alueille – yritysten ja kaupunkien energiayhteistyö käytäntöön
ENPA – HEVi – Helsinki+Espoo+Vantaa – Innovations (hevinnovations.fi)

“Olisiko meidän mahdollista ottaa Suomessa tavoitteeksi, että kunnallisissa ateriapalveluissa, kuten kouluissa, ylijäänyt ruoka saataisiin ohjattua ihmisten lautasille ja saisimme painettua roskiin päätyvän hävikkiruoan määrän minimiin?”

Vähennetään hävikkiä ja ohjataan ateriapalveluissa ylijäänyt ruoka tarjolle ihmisille – Ruoka-apu.fi

Hyvinvointi ja terveysteknologia

Pääkaupunkiseudulla on huomattavaa hyvinvointiin ja terveysteknologiaan liittyvää tutkimus- ja yritystoimintaa. Alueen kaupungit ovat yhdessä korkeakoulujen sekä muiden alan toimijoiden kanssa kehittäneet hyvinvointiin ja terveysteknologiaan liittyviä kehitys- ja kokeiluympäristöjä sekä alkuvaiheen yritystoimintaa tukevia palveluita.

KauKo- Kaupunkiympäristöt kokeilualustana hyvinvointi-innovaatioille

” KauKo-hankkeessa kaupunginosiin perustetaan kokeilualustoja, joilla kehitetään hyvinvointia, terveyttä ja liikkumista edistäviä innovatiivisia ratkaisuja.”

Oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut

Merkittävä korkeakoulusektori ja digitaalinen osaaminen luovat tämän teeman kehittämiselle hyvän kasvupohjan. Kehittämiseen kytketään aina liiketoiminnallinen ulottuvuus, ja tavoitteena on kehitettyjen ratkaisujen tuloksellinen pilotointi oikeilla kohderyhmillä. Kaupunkien aktiivinen rooli asiantuntijana muun muassa sopimuskäytännöissä sekä tuotteiden pitkäkestoisen testaamisen osalta tukee alan yritysten kasvua.

Oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut -teemaan kuuluu tällä hetkellä hanke:

Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt -hanke

” Uutena kokeilualustana Helsingin kaupungin JAVIST-osahankkeessa rakennetaan liikkuva oppimisen tila, niin sanottu teknologiakontti, ja siihen toimintamalli.”

Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen

HEVi-ohjelman neljäs teema tuo joustavuutta hankkeiden toimintaan pitkän ohjelmakauden aikana, ja antaa toimijoille mahdollisuuden reagoida nouseviin trendeihin, yllättäviin muutoksiin sekä pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen laatimishetkellä vaikeammin ennakoitaviin uusiin kasvualoihin.

Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen -teemaan kuuluu tällä hetkellä hankkeet:

Laskeutuvien yritysten palvelut pk-seudulle

”LYPPE-hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudusta maailmanluokan osaamiskeskittymä tukemalla ulkomaisten kasvuyritysten sijoittumista sekä asettumista pääkaupunkiseudulle.”

Vaikuttavat ekosysteemit – tuloksellisen klusterikehittämisen reseptit | Business Vantaa

” Hankkeessa käynnistetään uusi alueellinen klusteri HEVi-kaupunkien Helsinki, Espoo, Vantaa yhteistyönä.”

Pääkaupunkiseudun pelialan keskittymä pk-yrityksille

” Tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa maailmanluokan pelialan osaamiskeskittymänä, ja houkutella kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia osaksi toimintaa.”

Digital Creative Industry and Beyond

“Hanke tarjoaa konkreettisia tuki- ja ohjaustoimia aloittelevien ja kansainvälistä kasvua tavoittelevien digitaalisten luovien alojen (AV, audio, XR, peliala) yritysten liiketoiminnan tehostamiseksi ja tuotannon kasvattamiseksi. “

Lisätietoa HEVIstä: Hevinnovations.fi