Lappeenrantaan suunnitteilla Suomen ensimmäinen synteettisen metanolin tuotantolaitos

11.10.2022 • Yritysyhteistyö
Lappeenranta ilmakuva

Energiayhtiö St1 suunnittelee Lappeenrantaan Suomen ensimmäisen synteettisen metanolin tuotantolaitoksen sijoittamista. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva pitää pilottilaitosta merkittävänä vihreän siirtymän investointina.

– LUT-yliopisto ja Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu ovat saaneet kansallisesti vastuulleen vihreän sähköistämisen innovaatioekosysteemin vahvistamisen Suomessa yhdessä muiden johtavien tutkimus- ja tuotekehityskeskittymien kanssa. St1 Power-to-Methanol Lappeenranta -hanke vankistaa entisestään Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenrannan asemaa uusiutuvan energian edelläkävijänä.

Tuotantolaitos hyödyntää tehtaan kalkkikivestä peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä. Metanoli syntyy hiilen ja vihreän vedyn yhdistävässä synteesiprosessissa, ja tuotantoprosessista syntyvä hukkalämpö puolestaan hyödynnetään Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkossa.

Synteettinen metanoli menee St1:n jakeluverkoston kautta suoraan meriliikennekäyttöön. Metanolia voidaan hyödyntää myös liikennepolttoaineissa korvaamassa fossiilisia komponentteja hyödyntämällä olemassa olevaa logistiikka- ja jakeluverkostoa.

Ansiokkaan verkostoyhteistyön tulos

Lappeenrannan ekosysteemisopimuksessa kehittämisen kärkenä on vihreä sähköistäminen. St1:n hanke ei liity suoraan ekosysteemisopimukseen, mutta kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinosen mukaan idea synteettisen metanolin tuotannon selvitystyöhön on lähtöisin Greenreality Networkin kokouksesta ja LUT-yliopiston emeritusprofessori Jarmo Partaselta vuonna 2015, minkä jälkeen LUT-yliopisto ja St1 ovat yhdessä jo vuosien ajan tutkineet synteettisen metanolin valmistamista.

Lappeenrannan kaupunki osallistui osaltaan selvitystyöhön ekosysteemisopimuksen rahoituksen ansiosta Kemiran ja Gasumin kanssa selvittäen Kemiran Joutsenon laitoksella syntyvän vedyn hyödyntämistä synteettisten polttoaineiden valmistuksessa.

– Pitkäjänteisen ja ansiokkaan verkostoyhteistyön tulos kantaa hedelmää lähitulevaisuudessa. Investointi voi houkutella alueellemme muitakin yrityksiä jatkojalostamaan metanolia tai käynnistämään kokonaan uudenlaista kestävää liiketoimintaa.

Heinonen näkee, että synteettisen metanolin pilottilaitos ja sen saama investointituki ovat tärkeitä avauksia paitsi paikallisesti myös koko Euroopan näkökulmasta.

– Synteettisen metanolin tuottaminen kasvattaa omavaraisuutta, ja Eurooppa kaipaa uusiutuvaa energiaa välittömästi. EU:n ja kansallisen lainsäädännön tulisikin mahdollistaa nopeat päätökset, mutta samalla luoda pitkäjänteiset tulevaisuusikkunat vastaaville investoinneille.


YLE:n uutinen tuotantolaitoksesta (yle.fi)
Lappeenrannan ekosysteemisopimuksen kärjet (Innokaupungit.fi)

Kaikki artikkelit