Kauppalehti: Kuopio vetää nyt investointeja

Kuva Savilahden sillasta Kuopiossa
Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki, jonka veturiyritykset kasvattavat investointejaan heikosta suhdannetilanteesta huolimatta.

Kaupunkien elinvoimaa mittaavan T-Median vetovoima & pitovoima -tutkimuksen mukaan Kuopio on jaetulla toisella sijalla Oulun kanssa.

Kaupunginjohtaja Soile Lahti kertoo, että kaupungissa on tehty suuria investointeja vapaa-aikaan ja luonnonläheiseen kaupunkiympäristöön. Muita valtteja on sijainti valtatie 5:n vieressä ja lääketieteen ja farmasian tiedekunta. Kaupungin väestömäärä on kasvanut viime vuosina jopa Helsinkiä nopeammin.

Savilahti on kaupungin suurin investointikohde, uusi kaupunginosa, jonka kokonaisinvestointien määrä on n. 1,5-2 mrd. euroa. Alueelle suunnitellaan 700 000 neliömetriä rakentamista vuoteen 2030 mennessä. Savilahti on myös kolmen oppilaitoksen kampusalue.

Vuonna 2024 valmistuu 45 miljoonan euron liikunta- ja tapahtumakeskus Luola Puolustusvoimien vanhaan luolastoon Savilahdessa. Paikka toimii myös väestönsuojana kriisitilanteessa.

Kuopion Kauppakamarin selvityksen perusteella alueen talousvetureiden investointihalukkuus on kasvanut viime vuodesta reippaasti. Esimerkiksi biolääkealan yritys FinVector rakentaa 50 miljoonan euron lääketehtaan kaupunkiin.

Osaajapula on kaupungin suurimpia kasvun hidastajia.

Lue koko juttu Kauppalehdestä (maksuumuurin takana) ”Ihmisen kokoinen” Kuopio vetää nyt investointeja – Suurinvestointien kokoluokka mitataan miljardeissa euroissa | Kauppalehti


Kuopion Innokaupunki-hankkeet

Innokaupunki Kuopion kehittämisen kärkiä ovat terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen. Terveys- ja hyvinvointiteknologiassa visiona on: ”Kuopion Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö älykkäille terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuille”.

Innokaupunki-hankkeita Kuopiossa on käynnissä tällä hetkellä kaksi:

Hanke rakentaa Smart Water Innovation Centerin (SWIC) toimintaan konseptin, joka hyödyntää uusimpia innovaatioita, vesilaboratorioita ja demonstraatioalustoja liiketoiminnan tarpeisiin. Tavoitteena on myös kehittää systemaattinen toimintamalli Savilahden kehittäjäekosysteemin yhteistoiminnalle.

  • Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa

Hankkeessa luodaan vaikuttavuusmalli muistiterveyden edistämiseksi. Lisäksi pyritään kasvattamaan terveys- ja hyvinvointidataan liittyvää yhteistyötä, kehittämään terveysdatan hyödyntämistä ja kartoittamaan lääketutkimuksessa tarvittava infrastruktuuri.

Tutustu: Innokaupunki Kuopion kehittämisen kärjet.

Kuva: Savilahden silta, Wille Markkanen