Joensuusta metsäalan kansainvälinen keskus

Ilmalaiva Joensuun metsien yllä
Joensuu tavoittelee metsäklusterista alueen suurimpia työllistäjiä ja merkittävintä vientitulojen lähdettä vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin tavoitteena on tukea Joensuun metsiin liittyvää koulutusta, tutkimusta, liiketoimintaa ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Joensuu tavoittelee paikkaa maailman metsäalan kirkkaimmasta kärjestä.

– Metsäosaamisen laajuus on täällä aivan ainutlaatuista. Tavoitteemme on tehdä Joensuusta kansainvälisesti arvostettu ja tunnustettu metsäalan keskittymä, jossa metsistä luodaan maailmaa muuttavia innovaatioita. Haluamme, että vuonna 2030 metsäklusteri on alueen suurimpia työllistäjiä ja merkittävin vientitulojen lähde, kertoo Joensuun kaupungin strategiajohtaja Sami Laakkonen.

Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelma valmisteltiin yhteistyössä Joensuun alueen metsäbiotalouden yritysten, oppilaitosten sekä asiantuntija- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Valmistelutyöpajoihin osallistui yli 40 metsäbiotalouden huippuosaajaa Joensuun alueelta.

Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelmassa linjataan kaupungin kilpailutekijät, tavoitetila ja lähivuosien toimenpiteet. Merkittävimmiksi kilpailutekijöiksi on nostettu metsäalan läpileikkaava koulutus ja tutkimus, elinvoimaiset metsät ja monipuolinen yritystoiminta, älykäs metsätalous sekä yhdessä tekeminen ja verkostot.

– Metsiin liittyvät toimenpiteet linkittyvät moneen teemaan, kuten kaupungin hiilineutraaliustavoitteisiin ja painopistealojen kehittämiseen. Yhteistyöllä ja osaamista jakamalla syntyy innovaatioita, jotka voivat tehdä metsästä ratkaisun esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamiin haasteisiin meillä ja muualla, Laakkonen toteaa.

Euroopan metsäpääkaupungin käytännön toimenpiteet tulevat lähivuosina keskittymään kolmeen teemaan; metsäalan sisäisten verkostojen vahvistamiseen, metsäpääkaupungin tunnettuuden lisäämiseen sekä kuntalaisten, metsän ja kaupunkikuvan muodostamaan kokonaisuuteen.

– Kaupungin tavoitteena on tukea Joensuun metsiin liittyvää koulutusta, tutkimusta, liiketoimintaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. Käytännön toimenpiteitä on suunniteltu toteutettavaksi esimerkiksi kaupungin omistamissa metsissä ja kaupunkilaisia osallistaen. Metsäpääkaupunki on vahvasti mukana asukkaiden elämässä esimerkiksi työn, koulutuksen ja vapaa-ajan kautta, Laakkonen kertoo. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Metsäpääkaupunki Joensuu -ohjelman kokouksessaan 28. elokuuta.

Innokaupunki Joensuun kehittämisen kärjet