Joensuun innovaatioekosysteemi vie alueen vahvuudet maailmankartalle

Ilmakuva Joensuusta
Joensuussa satsataan metsäbiotalouden ja fotoniikan innovaatiotyöhön ja kansainväliseen kasvuun. Vetureina ovat Forest Joensuu- ja Photonics Joensuu -verkostot.

Joensuun osaaminen on maailman kärkeä sekä fotoniikan että metsäbiotalouden tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Metsän ja valon ympärille luodaan kestäviä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa TKI- ja yritysyhteistyöllä.

– Yhteistyön tavoitteena on saada yhä enemmän yrityksiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan pariin. Korkeakoulujen tutkimustyö tulee kytkeä entistä tehokkaammin osaksi yritysten syntyä ja kasvua. Tutkimuslähtöisissä tuotteissa ja palveluissa sekä uusille markkinoille laajentumisessa on paljon potentiaalia, kertoo Business Joensuun palvelujohtaja Pauliina Pikkujämsä.

Metsäbiotalouden ja fotoniikan aloilla luodaan tulevaisuuden ratkaisuja, joita tarvitaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnässä ja niihin sopeutumisessa.

– Kaupungit ovat omalta osaltaan ratkaisemassa kestävyyskriisiä. Uusien teknologioiden omaksuminen uudistaa kaupungin elinkeinoelämää ja vaikuttaa positiivisesti myös paikallisyhteisöön, Joensuun kaupungin kansliapäällikkö Jenni Jokela sanoo.

Työtä tehdään Jokelan mukaan ennen kaikkea yrityksiä varten.

– Joensuun kaupunki haluaa tarjota yrityksille hyvän toiminta- ja kasvuympäristön, jossa on tiivis yhdessä tekemisen henki. Uskomme, että verkostoyhteistyö kannustaa myös investointeihin ja houkuttelee uusia yrityksiä sijoittumaan alueelle.

Käytännön toimenpiteitä tekevät Business Joensuun johdolla Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Joensuun kaupunki. Toimenpiteet rahoitetaan Euroopan Unionin, valtion ja kaupungin myöntämällä hankerahoituksella.

Pohjois-Karjalassa aluerahoittajia ovat myös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Business Joensuu tarjoaa yrityksille palveluita toiminnan käynnistämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, investointeihin ja sijoittumiseen, sekä Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalveluita. Business Joensuu tekee toimialakohtaista kehitystyötä luoden edellytyksiä alueen yritysten liiketoiminnan menestykselle ja kasvulle. Business Joensuu toimii yhdeksän kunnan, 125 000 asukkaan ja 7 500 yrityksen seudulla.

Joensuun Innokaupunki-hanke: Innokaupunki Joensuu -projekti (businessjoensuu.fi)

Innokaupungit Joensuussa 23.11. Tervetuloa!