IOV:n koordinaatiohanke starttasi – Innoverkostot.fi

Innokaupunkien sisarrahoitusteema Innovaatio- ja osaamisverkostot on saanut oman koordinaatiohankkeen.

Innoverkostot luo nostetta tutkimus- ja yritysmaailman yhteistyöhön. Toiminnalla tuetaan elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista ja sitä kautta kasvavaa yritysten liiketoimintaa. Innoverkostot jalkauttaa tietoa Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman tuloksista ja tukee toiminnallaan rahoituksen saaneita hankkeita.

  • INNOVATE -hanke on Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) valtakunnallisen teeman koordinaatiohanke, jonka rahoittava viranomainen on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
  • Koordinaatiohanke verkottaa ja tukee toiminnallaan Innovaatio- ja osaamisverkostot teeman rahoitettavia hankkeita ja pyrkii osaltaan lisäämään maakuntarajat ylittävää yhteistyötä eri TKI-toimijoiden välillä. Lisäksi hankkeessa halutaan tunnistaa valtakunnallisia TKI-teemoja ja vahvistaa innovaatio- ja osaamispohjaista TKI-toimintaa kansallisella tasolla.
  • Hanke jalkauttaa tietoa avoimista rahoitushauista sekä viestii teeman tuloksista. Lisäksi koordinaatiohankkeella tuetaan elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista ja sitä kautta kasvavaa yritysten liiketoimintaa.
  • Koordinaatiohanke toteuttaa valtakunnallisen TKI-toimijoiden ja infrastruktuurien kartoituksen, joka auttaa hahmottamaan Suomen innovaatiojärjestelmän kokonaiskuvaa ja tunnistamaan alueita, joilla innovaatiojärjestelmää voidaan kehittää ja vahvistaa.

    Uutiskirjeen pääsee tilamaan nettisivujen kautta www.innoverkostot.fi
    Myös LinkedIn löytyy nimellä Innoverkostot.

Katso myös: Innovaatio- ja osaamisverkostot Rakennerahastojen valtakunnallisten teemojen 12/23 uutiskatsauksessa.