Innokaupunkien vaikuttavuusmalli rakenteilla – Jyväskylässä luodaan alustaa vuorovaikutukselle

13.03.2023 • Vaikuttavuus
Ilmakuva Jyväskylästä
Business Jyväskylä ja VTT kirjoittivat yhdessä asiantuntijablogin Jyväskylän innovaatioekosysteemityön vaikuttavuuden kehittämisestä. Alueellisiin ja strategisiin tavoitteisiin pohjautuva vaikuttavuusmalli auttaa toiminnan seurannassa ja kehittämisessä.

Ekosysteemien kehittämistyössä eri kehityskulkuja ja niiden vaikutuksia arvioidaan kokonaisvaltaisesti, huomioimalla yhteiskunnan eri sektorit ja toimialat, politiikkatoimet sekä yksittäisten toimijoiden aikaansaama muutos. Keskeinen osa tavoiteltua systeemistä muutosta on eri toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus.

Jyväskylän ekosysteemityön vaikuttavuuden indikaattoreiden määrityksessä on hyödynnetty eri muotoilumenetelmiä. Indikaattorit perustuvat työn strategisiin tavoitteisiin, jotka on jäsennetty kolmeen kokonaisuuteen:

1) paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen luominen
2) TKI-ympäristöjen ja -palveluiden luominen ja vahvistaminen
3) kasvuliiketoiminnan ja innovaatiokyvykkyyden lisääminen.

Strategisia tavoitteita syvennettiin hahmottamalla operatiiviset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden pohjalta muodostettiin vaikuttavuuspolku. Polun keskiöön nostettiin ekosysteemin elinvoima, joka viittaa siihen, mitä resursseja ja toimenpiteitä tarvitaan haluttuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Elinvoima koostuu eri tekijöistä, kuten ekosysteemien kehittämisen toimintamallista (Business Jyväskylä orkestroijana), ekosysteemityön rahoituksesta, toimintaa mahdollistavista ja tukevista alustoista sekä ekosysteemin toimijoiden kyvykkyyksistä ja yhteiskehittämisen kulttuurista.

Ekosysteemien vaikuttavuuspolku.

Ekosysteemityön toiminnan vaikutus- ja vaikuttavuuslogiikkaa kuvataan neljän keskinäisriippuvuudessa olevan ulottuvuuden kautta: projektiportfolio kasvaa, vetovoima kasvaa, kansainvälinen yhteistyö lisääntyy sekä ekosysteemitoimialat ja -yritykset kehittyvät.

On tärkeää tiedostaa, että vaikutukset tapahtuvat eri aikaan, osa hitaammin ja osa nopeammin.

Jyväskylän ekosysteemityön indikaattorit kuvaavat edistymisen virstanpylväitä, kohderyhmien tavoittamista ja asiakastyytyväisyyttä sekä kärkialojen yleistä kehittymistä. Muutamat mittarit tarvitsevat vielä jatkokehitystä, jotta niille saadaan tarkka määritelmä sekä mittaustapa.

Business Jyväskylän tehtävänä on ekosysteemin orkestroijana luoda alusta vuorovaikutukselle. Se on edellytys jaetun näkemyksen muodostamiselle, keskinäiselle luottamukselle, toiminnan seuraamiselle ja monimuotoisuuden edistämiselle. Orkestroijan rooli korostuu erityisesti ekosysteemin käynnistysvaiheessa ja toimintaa uudistettaessa.

Lue koko teksti: Innovaatioekosysteemien vaikuttavuutta mitataan pitkällä aikavälillä (businessjyvaskyla.fi)

Innokaupunkien yhteisen vaikuttavuusmallin työpaja pidetään 15.3.2023 Lappeenrannassa. Myös yhteiset vaikuttavuusklinikat ovat käynnistyneet.

Kaikki artikkelit