Ekosysteemityöllä tavoitellaan lisää investointeja innovaatiotoimintaan

24.01.2023 • Ekosysteemityö
Jyväskylän vaikuttavuusraportti 2021-2022
Ekosysteemityötä tehdään Jyväskylässä tulevina vuosina aktiivisesti liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin sekä uudistuvan teollisuuden kärkialoilla. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan investointeihin haetaan voimakasta kasvua.

Ekosysteemityötä tehdään Jyväskylässä tulevina vuosina aktiivisesti liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin sekä uudistuvan teollisuuden kärkialoilla. Business Jyväskylän fasilitoiman ekosysteemityön valmisteluvaiheen aikana ekosysteemityöhön on osallistunut yli 155 eri yritystä ja organisaatiota.

Liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemityön valmisteluvaiheen aikana (2021–2022) tuloksena syntyi kansallinen Sport Suomi -verkosto. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa Kuopion ja Lahden kanssa liikkeelle lähtevää kehitystyötä vuosina 2023–2024. Sport Suomi on yksi kuudesta Innokaupunkien vetovastuuhankkeesta.

– Olemme verkostoituneet kansallisesti 16 muun innovaatiokaupungin kanssa. Haluamme herättää erityisesti keskustelua investointien vaikuttavuudesta. TKI-investointien on tarkoitus synnyttää kestävää kasvua eli kasvua, joka huomioi ympäristön ja talouden lisäksi hyvinvoinnin, osaamisen ja tiedon tuottamisen sekä takaa yhteiskuntamme toiminnan tuleville sukupolville, kertoo Nina Rautiainen.

“Suomi tarvitsee innovaatioita, joita yritykset synnyttävät yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa”

Keski-Suomeen tarvitaan vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja, jotta kansallinen 4 % TKI-investointitavoite täyttyy.

Jyväskylän ekosysteemityön päätavoite on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan tehtyjen investointien kasvattaminen. Keski-Suomessa TKI-menoista noin 55 % toteutuu yritysten toimesta (koko Suomi 69 %). Ekosysteemien tavoitteena on tarjota apua juuri yritysten kasvun ja innovaatioiden vahvistamiseen esimerkiksi, kumppanuuksien, rahoituksen, datan ja osaamisen jakamisen keinoin.

– Ekosysteemityössä yritysten osaamisen, tuotekehityksen ja tutkimuksen vahvistumisen tukeminen on yksi kaupungin keskeisimpiä elinkeinopolitiikan tehtäviä, sanoo Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

Kansainvälisessä kilpailussa innovaatioillaan pärjäävät parhaiten kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset, jotka panostavat uudistumiskykyynsä. Myös eri alojen osaajapula kotimaassa alleviivaa uudistumisen tarvetta, jota ekosysteemien avulla pyritään vauhdittamaan.

– Suomi tarvitsee innovaatioita, joita yritykset synnyttävät yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa ja juuri näiden verkostojen ja toimintamallien vahvistamiseen olemme satsanneet, alleviivaa Jyväskylän ekosysteemitiimin vetäjä ja liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin projektipäällikkö Nina Rautiainen.

Ekosysteemeissä yhdessä tekemällä voidaan vastata globaaleihin haasteisiin samalla, kun vahvistetaan Suomen ja Jyväskylän kilpailukykyä.Lue koko artikkeli Jyväskylän ekosysteemityö vauhdittaa TKI-toimintaa (businessjyvaskyla.fi)

Lue lisää valmisteluvaiheen raportista: Jyväskylän ekosysteemityö 2021-2022 – vaikuttavuusraportti https://www.businessjyvaskyla.fi/hubfs/Verkkojulkaisut 2023/Jyväskylän innovaatioekosysteemityön raportti 2021-2022.pdf 

Kaikki artikkelit