Blue Economy Mikkeli on uudenlainen vesialan toimintaympäristö

Mikkelin testialustaluola
Innokaupunkien verkosto tutustui Mikkelin jätevedenpuhdistamoon sekä Blue Economy Mikkelin ympärille rakentuvaan tutkimus- ja liiketoimintaan.

BEM-osaamiskeskus on yhdyskuntavesien ja sen sivuvirtojen tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointialusta, joka mahdollistaa vesitutkimuksen, uusien teknologioiden ja vesiliiketoimintojen ja -mallien kehittämisen.

Yhdyskuntavesien kiertotalous on osa Mikkelin kaupunkistrategiaa. Moderni uusi jätevedenpuhdistamo puhdistaa Saimaan vettä. Puhdistuksen lisäksi tehdään uusiovettä ja jalostetaan lietteitä. Digitaaliset palvelut ovat osa kokonaisuutta.

Tuotekehityksen testauspalvelutoiminta on alkamassa kesällä 2023. Ensimmäinen ulkomainen asiakas löytyi kuinkas muuten kuin verkostojen avulla! Vedenpuhdistamon TKI-hallitilaan (jutun pääkuva) mahtuu monenlaista toimintaa. Hallin lisäksi TKI-tiloja on uusioveden tuotannolle ja jakelulle, laboratoriotoiminnalle sekä ShowRoom yritysten näkyvyyttä varten.

BEM tarjoaa lisäksi koulutuspalveluita ja tuki- ja kehityspalveluita vesialan yrityksille.

Kuten keskusteluissa tuotiin esiin, vesi on tärkeä asia, mahdollisesti jopa sodan syttymisen aihe maailmalla. Suomessakin joudutaan korjaamaan nyt aikaisempien sukupolvien korjausvelkaa vesiasioissa. Vaikka Suomi on osaamisessa monessa kohtaa maailman huipulla, olemme kuitenkin pieni kylä, joten yhteistyö on tarpeen kansallisella tasolla.

Innokaupunkien verkosto tutustui 20.4.2023 Blue Economy Mikkeliin. Mikkelin kaupunki teki uutisen vierailustamme. Lue juttu Mikkelin sivuilta.Tapaamisen diaesitykset:

Vedenpuhdistamolla.
LUTin levälaboratoriossa.