Blogi: Kuulumisia Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolta 2023

Suvi Aho, Tiina Ramstedt-Sen
Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko EU Week of Regions and Cities tarjosi ajankohtaisia näkymiä innovaatio- ja aluepolitiikkaan 9.-12.10.2023. Seuraavassa nostoja tapahtumasta Innokaupungeille kiinnostavista vinkkeleistä.

Vuonna 1961, 70 vuotta sitten, eurooppalaisista 37 % asui kaupungeissa. Tämänhetkisen arvion mukaan 70 vuoden päästä, eli vuonna 2100, määrä tulee olemaan 90 %. Näillä sanoin käynnistyi DG Region vetämä työpaja European Week of Cities and Regions -tapahtumassa, johon oli kerääntynyt tänä vuonna noin 7 000 aluekehittäjää. Jo alkuun oli siis selvää, että kaupungit ovat ratkaisijan roolissa digivihreässä siirtymässä ja tulevaisuuden rakentajina.

EU:n innovaatipolitiikassa on tunnistettu kaksi kuolemanlaaksoa: “from lab to enterprise” eli vahvan perustutkimuksen ja kaupallistamisen liian heikko yhteys sekä hajanaiset, toisistaan irralliset ekosysteemit. Saatoimmekin todeta, että olemme Suomessa asian ytimessä, sillä näiden eteen teemme yhdessä töitä myös Innokaupunki-kokonaisuudessa.

Tapahtuman työpajoista nostimme esille seuraavia EU:n kaupunkipoliittisia toimintamalleja sekä kiinnostavia tietokantoja ja työkaluja innovaatiokyvykkyyden nostamiseen.

Miten EU:n kaupungit ja alueet voivat vahvistaa innovaatiokyvykkyyttään?

 • Luomalla infraa ja erilaisia yhteyksiä, kokoamalla yhteisöjä ja kytkemällä yrityksiä mukaan.
 • Luomalla paikallisten vahvuuksien pohjalta ekosysteemejä, ja löytämällä EU:sta eri kehitysvaiheessa olevia kumppaniekosysteemeitä. Onnistumisen edellytyksinä on paikallisten toimijoiden pitkäjänteinen tukeminen ja heidän tarpeidensa kuuntelu.
 • Kehittämällä keinoja tiedeyhteisön ja kaupunkitoimijoiden parempaan kommunikointiin – Miten autetaan kaupungin henkilöstöä ja tutkijoita ymmärtämään toisiaan, jotta yhteiskehittäminen onnistuu?
 • Kokoamalla projekteja strategisiksi portfolioiksi, sekä alueellisten ja kansainvälisten hankkeiden ketjuttaminen (pipeline). Tässä hyvänä työmuotona analyysit olemassa olevista rahoitusinstrumenteista ja TKI-tiekartan muodostaminen paikallisten vahvuuksien pohjalta.
 • Ketjuttamalla ja yhdistämällä erilaisia rahoituksia. Tämä näkyy muun muassa Regional Innovation Valley -haussa, jonka DG Region Wolfgang Munch määritteli ensisijaisesti alueiden välisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen välineeksi. Munchin mukaan pienemmällä komission rahoitusprosentilla (50%) mahdollistetaan useampien hankkeiden rahoittaminen, ja kansallisen tason sekä hakijoiden omarahoituksen edellyttämisen nähdään tuottavan sitoutuneempaa ja tuloksekkaampaa hanketoimintaa.
 • Sitouttamalla osaajia alueelle yhteisöllisyyttä ja osallistumista tukemalla, Welcome office -palveluihin panostaminen.
 • Lisäksi muutama parhaiden käytänteiden nosto:
  -Saksassa kauppakamarit tekevät selvityksiä omien alueidensa johtavien teollisuuden ja elinkeinoelämän alojen kannalta kiinnostavista ”vastinparialueista”, ja suuntaavat kansainvälistymistoimiaan näille tunnistetuille alueille.
  -Tšekkiläiset järjestävät tšekin kielen koulutusta Balkanilla yliopistokaupungeissa osaajien houkuttelemiseksi.
  -Hollannissa kaupungit ovat palkanneet City Science Officereja, koordinoimaan kaupungin ja tieteentekijöiden yhteistyötä kaupunkien kehittämiseksi.

Kaupunkikehittämisen tietokantojen ja työkalujen hyödyntäminen

Horizon ja Interreg -hankkeet ja rahoitusmäärät löytyvät alueittain (NUTS 3) Synergies Mapping Tool -työkalusta .

EU Urban Initiative ja Urbact -projekteja ja tietoa kaupunkikehittämisen tapahtumista ja rahoituksesta löytyy Porticon sivuilta .

Lisäksi esim. URBACT-rahoitusohjelma tarjoaa matalan kynnyksen kevyempää rahoitusta aiempien rahoitettujen hankkeiden tulosten hyödyntämiseen muissa kaupungeissa. Tällaiset instrumentit toimivat myös verkostoitumisen välineinä.

Living in EU -yhteisöä tuotiin esille Euroopan digitaalisuuden kehittämiseen liittyvässä työpajassa. Yhteisössä on verkkosivujen mukaan jo mukava määrä Innokaupunkeja! Kannattaa poiketa sivuilla säännöllisesti, sillä ns. sateenvarjona se kokoaa yhteen useita toimintoja, työkaluja sekä rahoitusta. Linkki sivustolle: Join us in building the European way of Digital Transformation for 300 million Europeans | Living in EU (living-in.eu)

EU-tasolla ei ole riittävää tietoa alueiden ja kaupunkien digitaalisuuden tasosta. Tämän datan keräämiseen on kehitetty työkalu, jota alueet tai kaupungit voivat käyttää oman digitaalisuuden kypsyystason arvioimiseen. Työkalu on maksuton ja tarjoaa noin 30 minuutin arvioinnin jälkeen politiikkasuosituksia digitaalisuusasteen nostamiseen. Työkalu kerää tietoa koko Euroopan tasolla, joten vertailu muihin alueisiin tai kaupunkeihin on mahdollista. Linkki sivustolle: LORDIMAS_EN (espon.eu)

Kirjoittajat:
Suvi Aho
Tiina Ramstedt-Sen