Blogi: Kolme asiaa, jotka hanketoteuttajan kannattaa tietää Innokaupungeista

Riina Niemi ja Milja Mansukoski
Ekosysteemisopimuksia toteuttavat hankkeet ovat Innokaupunkien kovaa ydintä. Silti hankkeiden arkinen työ on usein kaukana Innokaupunkien valtakunnallisesta kokonaisuudesta. Hanketoteuttajan muistilistamme kokoaa kolme Innokaupunkien ominaisuutta, joiden muistamisesta voi olla hyötyä ihan tavallisena tiistaina.

1. Ette ole yksin

Hankkeenne on yksi 112* hankekokonaisuudesta, joita toteutetaan ympäri Suomea. Kaikkia Innokaupunkien hankkeita yhdistää pyrkimys uudistaa elinkeinoelämää ja rakentaa kestäviä kaupunkeja. On melkoisen varmaa, että Suomesta löytyy toinen hanke, joiden kanssa jaatte yhtenevät tavoitteet, teeman tai tekemisen tavan!

Keinot innovaatioekosysteemien parantamiseksi jalostuvat eri puolilla Suomea. Esimerkiksi pääkaupunkiseutu on pureutunut portfolioiden johtamiseen ja Seinäjoki on avannut ekosysteemien menestystekijöitä erilaisten asiantuntijoiden kanssa.

Muista kaupungeista löytyvää osaamista kannattaa tutkailla myös oman substanssin kehittämiseksi. Esimerkiksi Jyväskylän vahvuutena on hyvinvointiin liittyvän liiketoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, Lahden vahvuus on urheilutapahtumien ja -matkailun osaamisessa ja Kuopion hyvinvointia tukevan datan hyödyntäminen. Sport Suomen vetovastuuhanke yhdistää nämä vahvuudet.

Kansallinen verkostoituminen tukee vertaisoppimista ja oman tekemisen skaalaamista. Mutta mistä lähteä liikkeelle, kun haluat tietää, mitä muissa kaupungeissa tapahtuu?

Mahdollisia alkupisteitä on ainakin kolme: ensinnäkin voit sukeltaa Innokaupunkien toteuttamisen seurantaan Innokaupunkien tilannekuvasta. Toiseksi, voit kysyä meiltä, autamme mielellämme. Kolmanneksi, oman kaupunkisi ekosysteemityötä koordinoiva tai koordinoivat henkilöt tuntevat erinomaisesti kaupunkinne kokonaisuuden ja usein heillä on hyvä peruskäsitys siitä, mitä muualla tapahtuu.

2. Osaksi suurempia kehittämiskokonaisuuksia

Yksi kansainvälisesti tunnetuimmista arkkitehdeistämme, Eliel Saarinen on sanonut: “Always design a thing by considering it in its next larger context – a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan.”

Neuvo tuntuu ilmeiseltä. Mutta sen toteuttaminen ei ole ihan niin yksinkertaista. On hyvä tietää, että ekosysteemisopimusten DNA:han on kirjattu pyrkimys saada aikaan suurempia kehittämiskokonaisuuksia. Tämä pyrkimys on ekosysteemityötä johtavien toimijoiden mielessä. Mutta myös hanketoteuttajan kannattaa olla asiasta viivalla.

Esimerkiksi Turun kaupungin kärkihankkeet Smart and Wise Turku sekä Turun Tiedepuisto toimivat alustoina Turun ekosysteemikehittämiselle. Kokkolan ekosysteemisopimus puolestaan vauhdittaa jo vahvaa akkukemian ekosysteemiä.

Strategisen sovittamisen rinnalla kiinnostavia ovat esimerkit Innokaupunkien rahoituksesta, joka on avannut mahdollisuuksia isompiin rahoituskokonaisuuksiin. Esimerkiksi Lappeenranta satsasi kehittämishankkeessa EU-rahoituksen systemaattiseen hakemiseen sekä hakukirjoittajaan ja on onnistunut saamaan alueelle uutta rahoitusta.

Rahoittajat eivät sattumalta kysy hankehakuvaiheessa, millaisia olemassa olevia kehittämishankkeita tai muuta hankkeeseen kytkeytyvää toimintaa on jo olemassa. On hankkeen vaikuttavuudelle eduksi, jos tietää, millaisia muita toimia hankkeen ympärillä on meneillään.

3. Kehittämiskykyisistä ekosysteemeistä kelpaa kertoa

Meidän tehtävämme Innokaupunkien koordinaatiossa on kertoa laadukkaasta ja tuloksekkaasta toiminnasta ekosysteemien kehittämiseksi. Yhtenä tavoitteenamme on, että innovaatiopolitiikan ja –toiminnan tärkeimmät kohderyhmät Suomessa ja kansainvälisesti pitävät Suomen johtavia innovaatioekosysteemejä ja ekosysteemikehittämistä kiinnostavina.

Yhteinen viestintä konkretisoi sen, että olemme yhdessä luomassa isompaa kokonaisuutta. Innokaupunkien yhteiset kanavat tavoittavat melkoisen hyvin innovaatioekosysteemien kehittäjiä ja kehittämisestä kiinnostuneita tekijöitä ympäri Suomea. Viikkoviestillämme on yli 450 tilaajaa, verkkosivuillamme vierailee kuukausittain tuhannesta kahteen tuhanteen kävijää ja LinkedIn -postauksemme tavoittavat tyypillisesti useamman sata henkilöä.

Kun vinkkaatte työstänne Innokaupunki-viestintään, tuotte oman tarinanne työn vaikutuksista sekä lisäätte verkoston vahvuutta ja tunnettuutta. Yksi kätevä tapa vinkata työstänne on tägätä Innokaupunkien profiili postauksiinne LinkedInissä ja X:ssä. Laitetaan viestejä jakoon puolin ja toisin!

Olethan löytänyt Innokaupunkien yhteiset viestintämateriaalit käyttöösi materiaalipankista? Viestinnän käsikirjasta löydät sanoitusapua nettisivuillesi ja esimerkiksi yksittäisten uutisten yhteyteen. Tarjolla on myös ppt-pohja, EU:n viestintävaatimusten mukainen julistepohja, logot ja fontti.

Helpoin tapa aloittaa tiiviimpi telakoituminen osaksi Innokaupunkien kokonaisuutta, on liittää seuraava kappale uutisten ja muiden ulostulojen yhteyteen:

[Hankkeen nimi] on yksi [kaupungin nimi] hankkeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä ja elinkeinoelämän uudistumisen vauhdittajia. Yhteistyöllä voimme ratkaista globaalin kestävyyskriisin ja suomalaisen innovaatiojärjestelmän nykyisiä ja tulevia haasteita. https://www.innokaupungit.fi

Riina Niemi ja Milja Mansukoski

*Tilanne 8.4.2024

KUVA: Vesa Laitinen. Kuvassa on kokeilukontti TEKLA, joka on osa Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST) -hanketta.