Blogi: Innokaupunkien vaikuttavuusmalli ja tilannekuva tarkentuvat

Ari Kurlin Niiniaho
08.08.2023 • Vaikuttavuus
Ari Kurlin Niiniaho työskentelee kehittämisasiantuntijana Innokaupunkien koordinaatiossa Pirkanmaan liitossa. Tässä blogissa Ari kertoo työstään Innokaupunkien vaikuttavuustyön parissa.

Aloitin työt Pirkanmaan liitossa ja Innokaupunkien kanssa huhtikuussa. Kevään ensimmäiset kuukaudet menivät tutustuessa Innokaupunkeihin, ekosysteemisopimuksiin, EU-rahoitukseen ja työn muihin sisältöihin. Oman työni keskiössä on erityisesti vaikuttavuusmallin kehittämiseen ja tilannekuvan tuottamiseen osallistuminen, jota avaan seuraavassa hieman enemmän.

Kevään aikana työstimme Innokaupunkien toimijoiden ja VTT:n kanssa eteenpäin Innokaupunkien yhteistä ajatusta vaikuttavuusmallista. Mallin avulla rakennamme yhteistä ymmärrystä, miten Innokaupunkien kehittämistyön vaikutuksia ja toimivuutta olisi tarpeen tarkastella. Tätä viitekehystä voidaan jatkossa hyödyntää, kun suunnitellaan tarkemmin vaikuttavuuden arviointia. Syksyn aikana vaikuttavuusmalli konkretisoituu eteenpäin mittareiden tasolle ja yhteistä työstämistä jatketaan edelleen.

Vaikuttavuusmallin parina työstetään yhdessä VTT:n asiantuntijoiden kanssa tähän pohjautuvaa tilannekuvaa sekä tulevaisuustutkaa. Nämä auttavat hahmottamaan toimeenpanon etenemistä sekä toimintaympäristön muutostrendejä.

Ensimmäisiä alustavia luonnoksia tilannekuvasta olemme koostaneet yhteen jo syksyllä 2022. Kesäkuussa ennen lomia saimme päivitettyä nämä tiedot uuteen muotoon Innokaupunkien Howspace-alustalle. Visualisoinneissa päästiin exceleistä eteenpäin Power BI-raportteihin. Uudet raportit mahdollistavat tietojen helpon päivityksen Eurasta, uudenlaiset näkökulmat sekä raporttien selaamisen ja suodattamisen. Tässä vaiheessa tiedot eivät päivity vielä automaattisesti, mutta pyrimme päivittämään tiedot jatkossa vähintäänkin kuukausittain.

Näkymä Innokaupunkien hankehakujen aikajanasta tilannekuvan viimeisimmästä päivityksestä (Howspace)
Näkymä Innokaupunkien hankehakujen aikajanasta tilannekuvan viimeisimmästä päivityksestä (Howspace)

Ensimmäiset palautteet päivitetystä tilannekuvan luonnoksesta ovat olleet hyviä. Sisältöjen puolesta tarkastelussa painottuvat nyt hankehakujen, hakemusten ja käynnistyneiden hankkeiden lukumäärät ja volyymit. Hankepäätösten edetessä pääpaino siirtynee luontaisesti käynnistyneiden hankkeiden pariin. Jatkossa olisi mielenkiintoista päästä kiinni myös hankkeiden sisältöpuoleen sekä tarkasteluun suhteessa ekosysteemisopimusten tavoitteisiin. Toiveissa on myös ollut, saisiko tietoja jo esille julkisesti. Selvitämme asiaa ja toivottavasti saamme julkaista tietoja soveltuvin osin mahdollisimman pian.

Työ tilannekuvan kehittämisen parissa jatkuu syksyllä yhdessä keväällä tutuksi tulleilla vaikuttavuusklinikoilla ja työpajoissa. Katsotaan, millainen ratkaisu vastaa lopulta tarpeisiin parhaiten.

Kaikki artikkelit