Städerna tar ledningsansvar för att stärka innovationsekosystem i Finland